เครือข่ายสิ่งแวดล้อม
ห้องทำงาน สสภ.1  E-office ปฏิทินกิจกรรม ลูกเสืออนุรักษ์ ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ KM สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1
อากาศวันนี้
Member Loginarticle thumbnailข่าวประชาสัมพันธ์ผลวิเคราะห์น้ำคูเมืองเชียงใหม่ ต้อนฮับปี๋ใหม่เมือง(เทศกาลสงกรานต์)
05/04/2014 | Pong_Geo49

เทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง ๒๕๕๗ เล่นน้ำรอบคูเมืองเชียงใหม่ให้ปลอดภัย ใกล้ถึงเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองเข้ามาทุกที  หลายๆจังหวัดก็ได้มีการเตรียมพร้อมการมาเยือนของนักท [ ... ]


article thumbnailข่าวประชาสัมพันธ์Air 4 Thai
09/01/2014 | user2

  Air 4 Thai กรมควบคุมมลพิษ โดยสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ได้มีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพอากาศ ให้สามารถเข้าถึงง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และทันต่อเหตุการณ์ โดยจัดท [ ... ]


article thumbnailข่าวประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลสิ่งแวดล้อมศึกษาดีเด่นระดับชาติ (Thailand EE Award)
20/09/2013 | user2

รับสมัครโครงการรางวัลสิ่งแวดล้อมศึกษาดีเด่นระดับชาติ (Thailand EE Award) โดยมีวัตุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลและหน่วยงานที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างต่อเนื่อ [ ... ]


article thumbnailข่าวประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๕๕
20/09/2013 | user2

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๕๕ download เอกสาร


article thumbnailข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎกระทรวงภายใต้มาตรา ๘๐ (จังหวัดลำพูน)
17/06/2013 | Pong_Geo49

  การดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎกระทรวงภายใต้มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ (จังหวัดลำพูน)
ด้วยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ ร [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม สสภ.๑โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ประจำปี ๒๕๕๗ บ้านดอนมูล ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
08/04/2014 | user2

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ ได้ดำเนินงาน จัดการประชุมและศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของชุมชนในการลดปัญหาหมอกควันจากไฟป่า่แล [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม สสภ.๑โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ประจำปี ๒๕๕๗ บ้านห้วยส้มสุก ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
20/03/2014 | user2

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ ได้ดำเนินงาน จัดการประชุมและศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของชุมชนในการลดปัญหาหมอกควันจากไฟป่า่แล [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม สสภ.๑โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ประจำปี ๒๕๕๗ บ้านต่อแพ ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
20/03/2014 | user2

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ ได้ดำเนินงาน จัดการประชุมและศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของชุมชนในการลดปัญหาหมอกควันจากไฟป่า่แล [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม สสภ.๑โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ประจำปี ๒๕๕๗ บ้านแม่ยางมิ้น ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
20/03/2014 | user2

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ ได้ดำเนินงาน จัดการประชุมและศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของชุมชนในการลดปัญหาหมอกควันจากไฟป่า่แล [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม สสภ.๑สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ ร่วมบริจาคของรางวัลในวันเด็กแห่งชาติ
10/01/2014 | user2

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ ร่วมบริจาคของรางวัลในวันเด็กแห่งชาติ ให้กับชุมชนข่วงสิงห์-เวสาลี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของชุมชนข่วงสิงห์-เวสาลี ใน [ ... ]


article thumbnailบทความสิ่งแวดล้อมวันสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อม
06/01/2014 | user2
article thumbnailบทความสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว ตอนที่ 2 (ตอนจบ)
05/08/2013 | user2
article thumbnailบทความสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว ตอนที่ 1
24/07/2013 | user2
article thumbnailบทความสิ่งแวดล้อมความเป็นมาวันสิ่งแวดล้อมโลก
06/06/2013 | user2
สายตรงผู้บริหาร
แบบสำรวจคุณภาพอากาศ
ท่านคิดว่าอากาศของภาคเหนือตอนบนของเราเป็นอย่างไร
 
ความพอใจในเว็บไซต์
แบบประเมินความพึงพอใจในเว็บไซต์นี้ (แนะนำเพิ่มเติมได้ที่ reo01.org@mnre.mail.go.th)
 
สืบค้นข้อมูล
Loading
เครือข่ายภาครัฐ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ E Mapping สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ศูนย์ข่าวและเตือนภัยสิ่งแวดล้อม กรมบัญชีกลาง ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง ศูนย์บริการประชาชน สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สปทส. SLC ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สายด่วน 1111 WEBBOARD KM  สป.ทส. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน KM สปทส
ONLINE
We have 10 guests online
Visitor
125558
วันนี้วันนี้0
เมื่อวานเมื่อวาน0
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้0
เดือนนี้เดือนนี้0
ทั้งหมดทั้งหมด125558
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 กระทรวงทรัพยากร
118/4 หมู่2 ถ.อนุสาวรีย์สิงห์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 ประเทศไทย
©Copyright 2012 All rights reserved. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่.