เครือข่ายสิ่งแวดล้อม
ห้องทำงาน สสภ.1  E-office ปฏิทินกิจกรรม ลูกเสืออนุรักษ์ ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ KM สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1
อากาศวันนี้
Member Loginชื่อ-นามสกุล นางสาวโสภา สงคราม
ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ   ผู้อำนวยการส่วน
ที่อยู่ 119/432 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ประวัติการศึกษา

B.Sc. (Sanitation) มหาวิทยาลัยมหิดล

Master of Appl. Science in Env. Management จาก Lincoln University, ประเทศ New Zealand

โทรศัพท์ 053-218032-4 ต่อ 501
E-mail

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล นางกานต์รวี   เกียรติกิตติกานต์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ที่อยู่ 126 ม.12 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

โทรศัพท์ 053-218032-4 ต่อ 401, 089-8557862
E-mail

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล นางสาววิชชุนี   ศิริสุวรรณ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ที่อยู่ 405/1 ถ.แม่ต๋ำสายกลาง ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

โทรศัพท์ 053-218032-4 ต่อ 402, 080-1358132
E-mail

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
สายตรงผู้บริหาร
แบบสำรวจคุณภาพอากาศ
ท่านคิดว่าอากาศของภาคเหนือตอนบนของเราเป็นอย่างไร
 
ความพอใจในเว็บไซต์
แบบประเมินความพึงพอใจในเว็บไซต์นี้ (แนะนำเพิ่มเติมได้ที่ reo01.org@mnre.mail.go.th)
 
สืบค้นข้อมูล
Loading
เครือข่ายภาครัฐ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ E Mapping สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ศูนย์ข่าวและเตือนภัยสิ่งแวดล้อม กรมบัญชีกลาง ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง ศูนย์บริการประชาชน สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สปทส. SLC ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สายด่วน 1111 WEBBOARD KM  สป.ทส. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน KM สปทส
ONLINE
We have 4 guests online
Visitor
125558
วันนี้วันนี้0
เมื่อวานเมื่อวาน0
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้0
เดือนนี้เดือนนี้0
ทั้งหมดทั้งหมด125558
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 กระทรวงทรัพยากร
118/4 หมู่2 ถ.อนุสาวรีย์สิงห์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 ประเทศไทย
©Copyright 2012 All rights reserved. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่.