เครือข่ายสิ่งแวดล้อม
ห้องทำงาน สสภ.1  E-office ปฏิทินกิจกรรม ลูกเสืออนุรักษ์ ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ KM สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1
อากาศวันนี้
Member Loginนายสุรพล ปัตตานี
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
92 ถนนพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์โทรสาร
e-mail : -

วันที่เข้ารับตำแหน่ง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553
วันที่เกิด/สถานที่
ศาสนา พุทธ

 

นายดำรงค์ พิเดช
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
92 ถนนพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ 0 2278 8553 - 4 โทรสาร 0 2265 6172 
e-mail :   -

วันที่เข้ารับตำแหน่ง
วันที่เกิด/สถานที่
ศาสนา พุทธ

 

นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
92 ถนนพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์โทรสาร
e-mail : -

วันที่เข้ารับตำแหน่ง วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553
วันที่เกิด/สถานที่
ศาสนา พุทธ

 

นายชาตรี ช่วยประสิทธิ์
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
92 ถนนพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ 0 2278 8563 โทรสาร 0 2278 8565 
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

วันที่เข้ารับตำแหน่ง พ.ศ. 2546 
วันที่เกิด/สถานที่ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2494 กรุงเทพมหานคร 
ศาสนา พุทธ

 
สายตรงผู้บริหาร
แบบสำรวจคุณภาพอากาศ
ท่านคิดว่าอากาศของภาคเหนือตอนบนของเราเป็นอย่างไร
 
ความพอใจในเว็บไซต์
แบบประเมินความพึงพอใจในเว็บไซต์นี้ (แนะนำเพิ่มเติมได้ที่ reo01.org@mnre.mail.go.th)
 
สืบค้นข้อมูล
Loading
เครือข่ายภาครัฐ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ E Mapping สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ศูนย์ข่าวและเตือนภัยสิ่งแวดล้อม กรมบัญชีกลาง ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง ศูนย์บริการประชาชน สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สปทส. SLC ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สายด่วน 1111 WEBBOARD KM  สป.ทส. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน KM สปทส
ONLINE
We have 9 guests online
Visitor
125558
วันนี้วันนี้0
เมื่อวานเมื่อวาน0
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้0
เดือนนี้เดือนนี้0
ทั้งหมดทั้งหมด125558
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 กระทรวงทรัพยากร
118/4 หมู่2 ถ.อนุสาวรีย์สิงห์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 ประเทศไทย
©Copyright 2012 All rights reserved. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่.