Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

1 กุมภาพันธ์ 2561 นางดวงใจ ดวงทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนฯ เข้าร่วมประชุมการเตรียมงานแถลงข่าวและเวทีเสวนาการจัดการปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 - 3 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

1 กุมภาพันธ์ 2561 นางดวงใจ ดวงทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนฯ เข้าร่วมประชุมการเตรียมงานแถลงข่าวและเวทีเสวนาการจัดการปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 - 3 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

1 กุมภาพันธ์ 2561 นางดวงใจ ดวงทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนฯ เข้าร่วมประชุมการเตรียมงานแถลงข่าวและเวทีเสวนาการจัดการปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 - 3 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 จังหวัดลำปาง โดยจะมีการจัดงานบริเวณริมกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

แกลเลอรี่