Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

7-8 กุมภาพันธ์ 2561 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนอำนวยการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กฎหมายสัญจร” ครั้งที่ 5

7-8 กุมภาพันธ์ 2561 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนอำนวยการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กฎหมายสัญจร” ครั้งที่ 5

 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนอำนวยการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กฎหมายสัญจร” ครั้งที่ 5 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ โดยมี นายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิด ในการประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ได้รับความรู้จากวิทยากร กรมบัญชีกลาง และ ศาลปกครองเชียงใหม่ ในการบรรยายหัวข้อ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ คำสั่งทางปกครอง และการอุทรธรณ์คำสั่งทางปกครอง และ การดำเนินคดีทางปกครอง

แกลเลอรี่