Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
*ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 พฤษภาคม 2563
(ในวันเเละเวลาราชการ)

สัญญาจ้างถึง 30 กันยายน 2563 (ต่อสัญญาจ้างทุก 4 ปี)

เอกสารแนบ

ประกาศรับสมัคพนักงานราชการทั่วไป

ขนาดไฟล์:1.91 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 44 ครั้ง

ใบสมัครพนักงานราช

ขนาดไฟล์:0.29 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 44 ครั้ง