Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในวัด

กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในวัด

นางประนอม ปิยะสาธุกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในวัด เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน  ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมโดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในวัดและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาต้นไม้ที่ได้ร่วมกันปลูก มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม จาก ประชาชนบ้านศรีบุญเรือง ปกครองอำเภอฝาง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันทราย ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ โดยปลูกต้นไม้เนื้อที่ของวัดศรีบุญเรือง จำนวน 11 ไร่ ต้นไม้ที่ปลูกประกอบด้วย ต้นขี้เหล็ก ต้นมะค่า ต้นหว้า ต้นมะขามป้อม ต้นยอบ้าน ฯลฯ เป็นต้น และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จาก ศูนย์เพราะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่ 

แกลเลอรี่