Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

26 ตุลาคม 2560 ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ปฏิบัติงานมอบหมายพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

26 ตุลาคม 2560 ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ปฏิบัติงานมอบหมายพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 โดย นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ นางจารุณี พุ่มพวง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และนางศิริพันธ์ พานิชยกุล เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส(ช่วยราชการ) ปฏิบัติงานมอบหมายพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ ช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 3 วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 ร่วมพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


#ขอน้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้
เครดิตภาพ : https://photos.app.goo.gl/jCOsIE7QRs8Uu5Ig1 พิธีถวายดอกไม้จันทร์ จังหวัดเชียงใหม่