Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

นางสาวโสภา สงคราม ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ สสภ.1 ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการผลิตและผู้บริการกิจการประปาหมู่บ้าน รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2563"

นางสาวโสภา สงคราม ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ สสภ.1 ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการผลิตและผู้บริการกิจการประปาหมู่บ้าน รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2563"

เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 นางสาวโสภา สงคราม ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ สสภ.1 ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการผลิตและผู้บริการกิจการประปาหมู่บ้าน รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2563" โดยมีนายสุภเรต วงษ์พุฒ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากร