Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

7 พ.ย.2560 ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(กก4.บก.ปทส) และเจ้าหน้าที่เทศบาลฟ้าฮ่าม เข้าตรวจสอบภัตราคารเจี่ยท่งเฮง ภายหลังได้รับแจ้งจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีประชาชนร้องเรียนการปล่อยน้ำเสีย คณะฯได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณบ้านผู้ร้องและเข้าสอบระบบบำบัดน้ำเสียฯ

7 พ.ย.2560 ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(กก4.บก.ปทส) และเจ้าหน้าที่เทศบาลฟ้าฮ่าม เข้าตรวจสอบภัตราคารเจี่ยท่งเฮง ภายหลังได้รับแจ้งจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีประชาชนร้องเรียนการปล่อยน้ำเสีย คณะฯได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณบ้านผู้ร้องและเข้าสอบระบบบำบัดน้ำเสียฯ

7 พย.2560 ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(กก4.บก.ปทส) และเจ้าหน้าที่เทศบาลฟ้าฮ่าม เข้าตรวจสอบภัตราคารเจี่ยท่งเฮง ภายหลังได้รับแจ้งจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีประชาชนร้องเรียนการปล่อยน้ำเสีย คณะฯได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณบ้านผู้ร้องและเข้าสอบระบบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฏหมายต่อไป

แกลเลอรี่