Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

17 พ.ย. 2560 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผอ.สสภ.1 ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ “การจัดการ ดิน น้ำ ป่า สัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติ” ในเขตตำบลสันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

17 พ.ย. 2560 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผอ.สสภ.1 ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ “การจัดการ ดิน  น้ำ  ป่า  สัตว์ป่า  และทรัพยากรธรรมชาติ” ในเขตตำบลสันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ

“การจัดการ ดิน  น้ำ  ป่า  สัตว์ป่า  และทรัพยากรธรรมชาติ” ในเขตตำบลสันมะค่า

ระหว่างเทศบาลตำบลสันมะค่า  กับ  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 นายอำเภอป่าแดดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านวังวิทยา ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ภายใต้การจัดการมหกรรมการขับเคลื่อนงานพัฒนาตำบลสันมะค่า “เปิดบ้านสันมะค่า” ซึ่งในระดับพื้นที่สันมะค่าได้เป็นภาคีเครือข่ายน้ำอิงในการจัดการทรัพยากรน้ำร่วมกัน พร้อมกันนี้ได้จัดแสดงนิทรรศการและการสาธิตตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างง่ายด้วยวิธี DO ซึ่งมีเด็กและเยาวชนให้ความสนใจเป็นอย่างดี ทั้งนี้ได้พบปะเครือข่ายน้ำกกและน้ำอิงอันจะได้ต่อยอดการดำเนินงานร่วมกันต่อไป

แกลเลอรี่