Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

20-24 พฤศจิกายน 2560 ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ

20-24 พฤศจิกายน 2560 ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ

วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่ครบกำหนดคำสั่งทางปกครอง จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โรงแรม 4 แห่ง อาคารชุด 1 แห่ง ร้านอาหาร 1 แห่ง และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 1 แห่ง

แกลเลอรี่