Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

28 พฤศจิกายน 2560 นางสาวรัชดาภรณ์ บุญสาระวัง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการสร้างพื้นที่สีเขียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

28 พฤศจิกายน 2560  นางสาวรัชดาภรณ์ บุญสาระวัง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการสร้างพื้นที่สีเขียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 
นางสาวรัชดาภรณ์ บุญสาระวัง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการสร้างพื้นที่สีเขียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ หัวข้อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ผลกระทบต่อการเกษตร ณ เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

 

แกลเลอรี่