Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

1 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ลงพื้นที่เตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้กลไกชดเชยตอบแทนคุณระบนิเวศ (PES) ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2560

1 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ลงพื้นที่เตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้กลไกชดเชยตอบแทนคุณระบนิเวศ (PES) ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2560

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ลงพื้นที่เตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้กลไกชดเชยตอบแทนคุณระบนิเวศ (PES) ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดให้มีการศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานโดยปรับใช้กลไก PES ร่วมขับเคลื่อนกระบวนการในพื้นที่นำร่องบ้านแม่ในพัฒนาและบ้านแม่แมะ ตำบลแม่แรม อำเภอเเม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งประสานองค์กรในพื้นที่ที่มีการตอบแทนคุณนิเวศ (การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม เทศบาลตำบลแม่แรม) เพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมดังกล่าว

แกลเลอรี่