Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

8 ธันวาคม พ.ศ.2560 นางสาวโสภา สงคราม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก เนื่องในงาน “ฮอมฮัก ฮอมแฮง” เปิดบ้านไทยพีบีเอส สำนักงานภาคเหนือ โครงการเปิดพื้นที่เรียนรู้สื่อสาธารณะไทยพีบีเอส ณ ศูนย์ภูมิภาคไทยพีบีเอส เชียงใหม่

8 ธันวาคม พ.ศ.2560 นางสาวโสภา สงคราม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก เนื่องในงาน “ฮอมฮัก ฮอมแฮง” เปิดบ้านไทยพีบีเอส สำนักงานภาคเหนือ โครงการเปิดพื้นที่เรียนรู้สื่อสาธารณะไทยพีบีเอส ณ ศูนย์ภูมิภาคไทยพีบีเอส เชียงใหม่

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2560 นางสาวโสภา สงคราม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก เนื่องในงาน “ฮอมฮัก ฮอมแฮง” เปิดบ้านไทยพีบีเอส สำนักงานภาคเหนือ โครงการเปิดพื้นที่เรียนรู้สื่อสาธารณะไทยพีบีเอส ณ ศูนย์ภูมิภาคไทยพีบีเอส เชียงใหม่ โดยมี นายวิวัฒน์ชัย สมคำ หัวหน้าศูนย์ข่าวภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน และ รองศาสตราจารย์ จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย กล่าวเปิดพื้นที่เรียนรู้สื่อสาธารณะไทยพีบีเอส ทั้งนี้ สำนักข่าว ThaiPBS จะได้เปิดพื้นที่ในการสื่อสารต่อสาธารณะให้กว้างไกล ครอบคลุมทุกประเด็นรวมทั้งเป็นสื่อกลางในทุกเรื่องราว ทุกมิติอย่างสร้างสรรค์และเป็นธรรม ...ดั่งจิตวิญญาณและเจตนารมย์ของสื่อมวลชนที่ดี เป็นที่พึ่งให้กับสังคมได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

แกลเลอรี่