Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงพร้าว เข้าตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามเป้าหมาย ปี 2564

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงพร้าว เข้าตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามเป้าหมาย ปี 2564

วันที่ 26 มกราคม 2564 ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงพร้าว เข้าตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามเป้าหมาย ปี 2564 ณ พื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่