Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่แฝก เข้าตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมริมฝั่งแม่น้ำปิง ลดผลกระทบและข้อเรียกร้องจากประชาชน (บริษัท สุราทิพย์เวียงพิงค์ จำกัด (บริษัทธนภักดีจำกัด))

หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่แฝก เข้าตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมริมฝั่งแม่น้ำปิง ลดผลกระทบและข้อเรียกร้องจากประชาชน (บริษัท สุราทิพย์เวียงพิงค์ จำกัด (บริษัทธนภักดีจำกัด))

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่แฝก เข้าตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมริมฝั่งแม่น้ำปิง ลดผลกระทบและข้อเรียกร้องจากประชาชน (บริษัท สุราทิพย์เวียงพิงค์ จำกัด (บริษัทธนภักดีจำกัด)) เขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่