Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีนางประนอม ปิยะสาธุกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีนางประนอม ปิยะสาธุกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีนางประนอม ปิยะสาธุกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Video Conference