Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษ และการแก้ไขเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษ” วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษ และการแก้ไขเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษ” วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษ และการแก้ไขเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษ”
วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560
ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

เบอร์โทร  053-218-032 ต่อ 302

เอกสารแนบ

กำหนดการและแบบตอบรับอบรม 27 ธ

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 63 ครั้ง

เอกสารประกอบการอบรม

ขนาดไฟล์:18.58 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 66 ครั้ง