Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่่)

Environmental and Pollution Control Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

สื่อสารสิ่งแวดล้อม

สำนักงานสีเขียว 2565

สำนักงานสีเขียว 2565

ประกาศมาตราการการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1

เอกสารแนบ

ประกาศมาตราการต่างๆสำนักงานสีเขียว2565

ขนาดไฟล์:0.31 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 101 ครั้ง

เเผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว 2565

ขนาดไฟล์:4.19 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 92 ครั้ง

ข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเปรียบเทียบ

ขนาดไฟล์:8.81 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 88 ครั้ง

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าเปรียบเทียบต่อหน่วย

ขนาดไฟล์:8.77 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 91 ครั้ง

ข้อมูลการน้ำเปรียบเทียบต่อหน่วย

ขนาดไฟล์:13.24 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 94 ครั้ง

บัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2565

ขนาดไฟล์:2.14 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 103 ครั้ง

เป้าหมายการลดการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 88 ครั้ง

กิจกรรม 5 ส 1-2565

ขนาดไฟล์:1.85 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 85 ครั้ง

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2565

ขนาดไฟล์:0.45 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 86 ครั้ง